Bra att veta - Allmän information

Träning, Ansvar, Respekt, Historik, Dokument

 

Träning 

För att alla ska trivas i hallen är det viktigt att träning endast utförs på ett säkert sätt som gynnar den aktive och möjliggör en långvarig hållbarhet på all utrustning. Du som arrangerar träning i hallen ska vara utbildad och införstådd med vad utrustningen ska användas till samt ansvarstagande för både dina aktiva, utrustningen och dig själv. Alla som tränar i hallen ska visa förståelse och respekt för andra samt vara villig att samarbeta och hjälpa till att bevara hallen och dess utrustning i bra skick.

 

Ansvar 

Den som är tränare i hallen ansvarar för att hallen lämnas i det skick man vill möta den i, dvs en hall där utrustning står på sin plats och ordning och reda genomsyrar atmosfären. Förtäring av mat och dryck är förbudet inne i hallen. Sin vattenflaska går bra att ställa på hylla i direkt anslutning till hallens entrédörr. Det är viktigt att ordningsreglerna för hallen efterlevs. Dessa bör tränaren ha vetskap om och förståelse för samt informera sina utövare om.

Utrymningsdörrarna används enbart för utrymning vid nödsituation. I övrigt ska entré ske genom glassdörrsentrén och ingång via hallen med skohyllorna. Ytterskor har sin plats på skohyllorna. I redskapshallen används skor avsedda för aktuell träning.

Ansvarig tränare ansvarar för att ha rätt utbildning för de moment som ska genomföras samt att rätt träning bedrivs i hallen under hyrd halltid. Organisationen som står bakom den hyrda tiden ansvarar för att tränre och deltagares fördäkringar är tecknade i enlighet med sitt förbunds föreskrifter. 

 

Respekt

Det är allas skyldighet att visa respekt för olika erfarenhet, kunskap och ålder.

 

Historik

Hallen byggdes efter initiativ av gymnastikintresserade representanter från några av Borås Stads dåvarande största gymnastikföreningar. Projekteringen utvecklades med hjälp av SISU Idrottsutbildarna i samarbete med representanter från Borås Stads Lokalförsörjningskontor, numera Fritid och Follkhälsoförvaltningen. 

 

Välkommen till Gymnastikens Hus – Den fina hallen med de stora möjligheterna!